Archive for December, 2011

Hîrtia va fi albastră – Radu Muntean – de neratat, de redigerat, obligatoriu!Hîrtia va fi albastră este cea mai valoroasă operă cinematografică, până în acest moment, din punctul meu de vedere, având ca subiect evenimentele din decembrie 1989. Suntem purtaţi limpede şi onest prin cea mai tulbure şi pervertită dintre momentele cheie ale existenţei noastre, a tuturor celor care am supravieţuit şi subzistăm regimului care şi-a schimbat blana în acele nopţi halucinante. Mai ţineţi minte? Aveam spirale în ochi ca Mowgli cu toţii!

Personajele se perindă la marginea evenimentului având doar scurte contacte cu epicentrul acestuia. Aceste rare momente scot la suprafaţă haosul care domină la nivelele apropiate de magmă şi ating subtil perii fini ai unui presupus monstru manipulator.

Retrăind evenimentul prin prisma acestei pelicule albastre de la un capăt la celălalt, senzaţiile extravagante revin sub forme de madlene acrite. Zeci de întrebări înciudate, deja retorice, renasc: Eroii mor întotdeauna fraieri în evenimente ca acestea sau doar ai noştrii in opjnouă? A fost furată Revoluţia sau genial anticipată printr-o lovitură de stat încă din bucătăria casei parohiale a unui marginal – interfaţă perfectă? Oare câţi au scuipat ecranul TVRL când a apârut triplul preşedinte de mai târziu, cunoscându-i faima de la Europa Liberă? 16-23 de ce au tras între ei?…,

… ce se poate recupera?

%d bloggers like this: